Exotické auto bylo vyfoceno v United States of America